Teambuildingové hry

Program je určený na skvalitnenie tímových interpersonálnych vzťahov zábavnou a hravu formou. Je tvorený kombináciou rôznych teambuildingových hier, zameraných na vzájmnú komunikáciu, kordináciu, spoluprácu, rýchlosť, šikovnosť a logické myslenie. Výber hier závisí od prostredia, kde sa program realizuje, od témy v akom duchu sa realizuje a požiadaviek zadávateľa. Veľmi často sa teambuildingové hry kombinujú so športovým, GPS geocachingovým resp. iným programom.

 
 
 
 


 
Created by run.skHore