Outdoorovo-teambuildingové programy

Hlavnou črtou našich outdoorovo-teambuildingových programov je zážitok, dosahovaný pri spoločných aktivitách v prírode.

Hlavné typy našich programov:

     - OUTDOOR-TEAMSPIRIT&FUNDOOR EVENTS
       Zábavné programy na nenútené zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce
     - OUTDOOR-TEAMBUILDING
       Programy zamerané na cielené, premyslené a štrukturované budovanie a rozvoj pracovných tímov a ich tvorivého výkonového potenciálu
     - OUTDOOR-MANAGEMENT TRAINING
       
Tréningy s jasne definovanými vzdelávacími cieľmi

Ponúkané programy sú tematické, organizované formou špeciálnych súťaží/aktivít na samostatných stanovištiach. Pripravujeme ich na základe požiadaviek objednávateľa a realizujeme s kompletným materiálno-technickým a personálnym zabezpečením na kľúč.

 
 


 
Created by run.skHore